Företaget - från början

Det började i Köpenhamn 1987 då Leif Dahlberg var VD för ett mediaföretag. Kalkhalten i kranvattnet i Köpenhamn är så hög att det direkt syns på diskbänken, i blomkrukorna och glasen blir fläckiga. Kalken sätter sina spår nästan över allt och de vanliga kaffebryggarna börjar att fräsa bara 14 dagar gamla. När den 10 bryggaren hamnade i garderoben för att den inte längre villa brygga, bestämdes att inte köpa någon ny innan vi hittat en bryggare som vi kunde lita på. Jag glömmer aldrig den säljaren som visade Kaffe King 40 - det kaxigaste jag någonsin träffat. Vi fick låna bryggaren utan kostnad för att säljaren skulle bevisa perkolatorns överlägsen- het för oss. Vi var överbevisade, säljaren fick rätt och det köptes direkt fem bryggare från den danska importör. Någon representation i Sverige fanns inte vid den tidpunkten. Av perkolatorerna gick en till kontoret i Göteborg, en till Oslo osv. Det var så bra så det bestämdes att produkten måste säljas i Sverige och naturligtvis av oss som hittat den. Det togs direkt kontakt med Daalderop i Holland och de första perkolatorerna importerades till Sverige 1988.

Det blev mycket deltagande i utställningar över hela landet vilket ingick i marknadsplanen - energi och kostnadskrävande!

Vår monter med världens största perkolator på 4000 liter i bakgrunden av bilden!

Leveranserna har till 2001 kommit direkt från fabriken i Holland.
1997 Varumärkesskyddades Daalderop i Sverige av Daalderop AB för att säkerställa de investeringar i namnet som gjorts sedan 1988, Daalderop, Holland producerar huvudsakligen varmvattenberedare idag och filterbryggarna tillverkas inte längre och perkolatorerna är en försumbar del av deras nuvarande verksamhet. Företaget i Holland har haft många olika ägare under åren och det troliga är att ägandet nu ligger i Indonesien där troligtvis också perkolatorerna  tillverkas. Vi senaste besöket syns inte längre något av perkar i Tiel. 

Varumärket Daalderop
Varumärket Daalderop sida 2
Varumärke Daalderop till 2017
En ensamrätt till ett varumärke gäller även på Internet, men det behöver inte betyda att en domännamnsregistrering som är identisk med eller liknar ditt varumärke ska betraktas som varumärkesintrång. En varumärkesregistrering hos PRV ger dig möjlighet att hindra andra från att i näringsverksamhet använda kännetecken som är förväxlingsbara med ditt varumärke. Kännetecken som liknar varandra anses som regel förväxlingsbara om de avser varor eller tjänster av samma eller liknande slag. Vad du därför får ta ställning till är om den verksamhet som bedrivs under domännamnet dels är kommersiell men också om den har sådan inriktning att den står i direkt konflikt med ditt varumärke. Om verksamheten inte är kommersiell eller har en helt annan inriktning än din egen för de varor som marknadsförs under domännamnet, kan det ofta vara fråga om tillåten användning av ditt kännetecken som domännamn. Men det finns undantag från regeln om förväxlingsbarhet. Om ett varumärke är välkänt i Sverige är bedömningen av förväxlingsbarhet inte knuten till enbart denna likhet. Ett väl ansett varumärke har extra hög grad av kännedom (s.k. renommé) i kundkretsen och bland allmänheten. Har du ett sådant varumärke kan du oftast förhindra all kommersiell användning av kännetecknet som domännamn.
En varumärkesregistrering hos PRV ger en ensamrätt till varumärket inom Sveriges gränser. Ett domännamn har global verkan på så sätt att domänadressen kan nås över hela världen. Om en domännamnsregistrering skett i ond tro och inkräktar på ditt varumärke finns möjligheter att vidta åtgärder för att få intrånget att upphöra. Detta gäller även om domännamnet registrerats utanför Sveriges gränser. Enbart en domännamnsregistrering ger ingen ensamrätt att använda ett ord som ett kännetecken för varor och tjänster. Den som har en domännamnsregistrering kan därför inte hindra andra från att använda ett identiskt ord som kännetecken i andra sammanhang. En domännamns- registrering är alltså inte att jämställa med en varumärkesregistrering eller ett inarbetat varumärke.
Källa: Patent och registreringsverket.

Så här såg den stora kampanjen ut i början av 1992
Kampanj Daalderop 1992 -Beslutsam
Köp en 40 koppars perkolator så får du en 12 koppars på köpet!


Här ytterligare en av kampanjerna i samband med att Professional 110 kom.
Det finns tyvärr de företag som inte bryr sig om varumärkesskyddet utan använder sig av andras investeringar för egen vinning.
Som vanligt är det det lilla företaget som inte av egen kraft har muskler eller ekonomisk styrka att stå emot.