Ansiktet bakom rösten

Sidan är under uppbyggnad och det är meningen att du skall få ett ansikte till rösten i telefonen.

Vem gör vad

Leif Dahlberg är säljare och är oftast den person du kommer i kontakt med då du ringer eller mejlar till oss.
Leif hjälper dig också då det uppstår en situation där du behöver hjälp med en reserv del eller ett handhavande.
Det är viktigt att Leif får uppfattning om hur du upplever kontakten med oss, vår servicegrad och hur du blir bemött.
Mejla dina synpunkter till info@daalderop.se