Silkomart - om företaget

Silikomart har som målsättning:

  • att bidra väsentligt till både den inhemska marknaden och exportmarknaden genom att formge, tillverka och distribuera mycket nyskapande silikonprodukter som kan generera stort ekonomiskt mervärde
  • att informera och skapa förståelse för flytande silikon inom livsmedelshanteringen som ett utsökt råmaterial med hög prestanda i köket och som dessutom tar hänsyn till människan och miljön
  • att bygga upp ett långsiktigt samarbete med kunder, representanter och alla andra som arbetar med Silikomart med sikte på att stärka anseendet som en tillförlitlig partner som tror starkt på ömsesidighet och tillit
  • att specialtillverka produkter åt partners som vill öka sin konkurrenskraft och sitt anseende genom nya grepp och samtidigt fortsätta främja italienska varor och deras omisskännliga design
  • att erbjuda både återförsäljare och kunder en världsomspännande service i form av ändamålsenliga och snabba lösningar på strategiska och praktiska behov.
Silkomart - världsledande inom silikonformar

  Har du nya produktidéer där silikon är en väsentlig beståndsdel, hör av dig så kan vi göra något tillsammans!